Banner

Przeprowadzenie audytu w zakresie przestrzegania przepisów prawa w obszarze ochrony danych osobowych oraz opracowanie kompletnej dokumentacji wymaganej przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych:

 • Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o.
 • "Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o. Zielona Góra
 • Starostwo Powiatowe w Mońkach
 • Urząd Miasta i Gminy Bieżuń
 • RADARSYSTEM Sp. z o.o., Gdańsk
 • BIURO SYSTEM Sp. z o.o., Szczecin
 • Mazowiecki Zarząd Nieruchomości, Warszawa
 • Urząd Gminy Bieliny
 • Urząd Gminy Górno
 • Urząd Gminy Kluczewsko
 • Urząd Gminy Radków
 • Urząd Gminy Raków
 • Urząd Gminy Secemin
 • Urząd Gminy w Przytyku
 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu
 • Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu
 • "Jarzyński Auto - Serwis" Sp. z o.o. Ciechanów

Przeprowadzenie audytu w zakresie przestrzegania przepisów prawa w obszarze ochrony danych osobowych:

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Urząd Miejski Suchań

Opracowanie kompletnej dokumentacji wymaganej przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych:

 • DUORS Sp. z o.o., Gdańsk
 • USŁUGI KSIĘGOWE RENATA CZERWINSKA, Gdańsk
 • P.H.U. AVIS JACEK MICHALSKI, Siemianowice Śląskie