Banner

ZEWNĘTRZNY ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI.

 

Zakres usługi obejmuje przejęcie obowiązków Administratora bezpieczeństwa informacji,
w tym m. in.:

- bieżące wsparcie merytoryczne (doradztwo) w zakresie zapewnienia przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych (wizyty na miejscu, kontakt telefoniczny, poczta elektroniczna);

- opracowywanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;

- opracowywanie klauzul informacyjnych;

- opracowywanie klauzul o zachowaniu poufności;

- zgłaszanie zbiorów danych osobowych do GIODO;

- opiniowanie dokumentacji pod kątem zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych;

- opracowanie i aktualizacja upoważnień do przetwarzania danych osobowych dla pracowników Klienta oraz prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;

- opracowanie i aktualizacja dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych (Polityka bezpieczeństwa danych osobowych, Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych);

- analiza innych dokumentów wprowadzanych u Klienta pod względem zgodności
z przepisami o ochronie danych osobowych;

- pomoc w przypadku wystąpienia incydentów związanych z przetwarzaniem danych osobowych;

- przygotowywanie odpowiedzi na skargi klientów dotyczące przetwarzania ich danych osobowych;

- prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych dla pracowników;

- audyt z zakresu ochrony danych osobowych – identyfikacja stanu przetwarzania danych osobowych, wskazanie ewentualnych uchybień i błędów oraz propozycji usprawnień.