Banner

WSPARCIE DLA ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI.

 

Usługa obejmuje bieżące wsparcie merytoryczne (doradztwo) dla Administratora bezpieczeństwa informacji w zakresie zapewnienia przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych (wizyty na miejscu, kontakt telefoniczny, poczta elektroniczna), w tym m. in. w zakresie:

- opracowywania umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;

- opracowywania klauzul informacyjnych;

- opracowywania klauzul o zachowaniu poufności;

- weryfikacja zgłoszeń zbiorów danych osobowych do GIODO;

- opiniowania dokumentacji pod kątem zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych;

- opracowania upoważnień do przetwarzania danych osobowych dla pracowników Klienta oraz prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;

- aktualizacji dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych (Polityka bezpieczeństwa danych osobowych, Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych);

- analizy innych dokumentów wprowadzanych u Klienta pod względem zgodności
z przepisami o ochronie danych osobowych;

- pomocy w przypadku wystąpienia incydentów związanych z przetwarzaniem danych osobowych;

- przygotowywania odpowiedzi na skargi klientów dotyczące przetwarzania ich danych osobowych;

W ramach usługi przeprowadzony zostanie ponadto audyt z zakresu ochrony danych osobowych (identyfikacja stanu przetwarzania danych osobowych, wskazanie ewentualnych uchybień i błędów oraz propozycji usprawnień) oraz szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych dla pracowników.