Banner
Marcin Kaszuba

Wersja PDF

Curriculum vitae

Dane osobowe:

Imię: Marcin

Nazwisko: Kaszuba

Wykształcenie:

2009 - 2010 Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania - Podyplomowe Studia Menedżerskie

2005 - 2006 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji - Podyplomowe Studium Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych 

2000 - 2005 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji - kierunek Prawo, ukończony z wynikiem bardzo dobrym

1996 - 2000 Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Płocku, klasa humanistyczna ukończona z wyróżnieniem, średnia ocen z egzaminu maturalnego 5,2

Doświadczenie zawodowe:

Od 2009 r. – do chwili obecnej

Trener, wykładowca, audytor, doradca – w obszarze ochrony danych osobowych, kontroli zarządczej i bezpieczeństwa informacji

Przeprowadził szkolenia z zakresu kontroli zarządczej, ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, w których uczestniczyło ponad 3500 osób, a łączny czas ich trwania wyniósł ponad 1000 godzin szkoleniowych.

Opracował i wdrożył kilkadziesiąt dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych i kontroli zarządczej, a także przeprowadził wiele audytów w obszarze ochrony danych osobowych, kontroli zarządczej i bezpieczeństwa informacji.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

Od 16.11.2009 r. – do chwili obecnej

Kierownik Biura ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania (w tym realizacja zadań z zakresu kontroli zarządczej)

Od 1.09.2008 r. – do chwili obecnej

Administrator Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie (główne obowiązki: nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych przez ok. 1000 pracowników w siedzibie i 5 delegaturach, wdrażanie kompleksowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie),

Od 12.2008 r. – do chwili obecnej

Audytor Zintegrowanego Systemu Zarządzania (w tym audyt z zakresu ochrony danych osobowych),

Od 10.2008 r. – do chwili obecnej

Przewodniczący Zespołu ds. kontroli przestrzegania zasad bezpieczeństwa informacji

1.09.2008 r. - 15.11.2009 r. Kierownik Biura ds. Bezpieczeństwa Informacji

22.06.2005 r. - 31.08.2008 r. Biuro ds. Bezpieczeństwa - od referenta do Głównego specjalisty

2004 r. - 2002 r. Praktyki studenckie w Kancelarii Podatkowej