Banner

 

Referaty, wystąpienia na konferencjach i seminariach:

  1. 14 kwietnia 2010 r., Pabianice - seminarium branżowe - "Jakość zarządzania w administracji" - referat - "Zintegrowany System Zarządzania - atut czy uciążliwość?" - organizator TUV NORD POLSKA Sp. z o.o.
  2. 14 kwietnia 2011 r., Warszawa - V Międzynarodowa Konferencja Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK" - wykład "Zarządzanie ryzykiem i kontrola zarządcza w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie" podczas warsztatu "Nowoczesne podejście do zarządzania ryzykiem w sektorze publicznym" - organizator POLRISK
  3. 26 maja 2011 r., Warszawa - Ministerstwo Finansów - wykład "Zarządzanie ryzykiem i kontrola zarządcza w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie".
  4. 4 lipca 2013 r., Warszawa - konferencja - "Technologie i rozwiązania do utrzymania i zarządzania bezpieczeństwem w firmie" - wykład "Obowiązki Administratora bezpieczeństwa informacji w organizacji - aspekty praktyczne"-  organizator MultiTrain Sp. z o.o.
  5. 5 września 2014 r., Otwock - konferencja - "Bezpieczeństwo informacji - wyzwania dla gospodarki i administracji" - wykład "Obowiązki Administratora bezpieczeństwa informacji w organizacji - aspekty praktyczne" - organizator Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi
  6. 29 października 2015 r., Warszawa - II Ogólnopolska Konferencja „Bezpieczeństwo Informacyjne w szkole (i placówce oświatowej)” - wykład "Rodzaje zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa informacji w szkole" - organizator Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie